הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

סימונה נודלמן ערך את "אוצר הטבע האמיתי שלנו הוא הילדים שלנו" - מדברי רבין ז"ל
סימונה נודלמן ערך את "אוצר הטבע האמיתי שלנו הוא הילדים שלנו" - מדברי רבין ז"ל
סימונה נודלמן ערך את "אוצר הטבע האמיתי שלנו הוא הילדים שלנו" - מדברי רבין ז"ל
סימונה נודלמן ערך את תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן עודכן 7.jpeg
סימונה נודלמן עודכן 8.jpg
סימונה נודלמן צרף את 8.jpg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן ערך את המירוץ לבריאות
סימונה נודלמן ערך את פרויקטים
סימונה נודלמן ערך את פרויקטים
סימונה נודלמן ערך את תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן ערך את תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן ערך את תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן ערך את תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 7.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 6.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 5.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 4.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 3.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 2.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן צרף את 1.jpeg ל-תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן ערך את תחרות ארצית - חשיבה מחשובית ורובוטיקה תשפ"א
סימונה נודלמן ערך את פרויקטים
סימונה נודלמן ערך את אודותינו
סימונה נודלמן ערך את אודותינו

ישנים יותר | חדש יותר