פרויקטים‏ > ‏

e-Pirls

Progress in International Reading Literacy Study
מחקר האי-פירלס עוסק באוריינות קריאה דיגיטלית אשר דורשת אסטרטגיות שפה ותקשוב. מטרת המחקר הינה קריאה לשם הנאה ולשם השגת מידע ושימוש בו.

אוריינות קריאה היא:
 • יכולת חשיבה שתלמידים רוכשים בבית הספר
 • יכולת שנדרשת ללימוד בכל תחומי הדעת
 • יכולת שמאפשרת לכל תלמיד להיות שותף בחברה
אסטרטגיות הבנת הנקרא / ממדי ההבנה:
 • מיקוד ואחזור מידע מפורש
 • הסקה ישירה
 • פרשנות ושילוב של רעיונות ומידע
 • בחינה והערכה של טקסט
שילוב מיומנויות שפה, תקשוב ותוכן:
 • מיומנויות קריאה ואוריינות בסביבה מתוקשבת
 • טקסטים - כולל תמונות, וידאו והיצגים גפריים 
 • יכולת לנווט במרשתת (אינטרנט)
 • קריאה של טקסט רב היצגי
Comments