המסלול המשותף


תושבי נאות רבין , ילדכם עולה לכיתה א'? לכיתה ב'?

בית הספר הירוק ע"ש יצחק רבין מזמין אתכם להצטרף למסלול יחודי של חינוך משותף. בחינוך המשותף לומדים בצוותא תלמידים  דתיים, חילוניים ומסורתיים תוך יצירת שפה תרבותית משותפת במקביל לשמירה על הזהות הייחודית של כל תלמיד/ה.

המסלול המשותף ("המשלב") שואף לחנך את תלמידיו על יסוד ערכי היהדות, הציונות ומורשת ישראל ומטמיע בקרב התלמידים  ערכים באמצעות לימוד וניתוח מושכל של סוגיות מעולם היהדות ומסורת ישראל.כמו כן מסלול זה מזמן מפגש קבוע ומתמשך בין חילוניים, דתיים ומסורתיים תוך יצירת דיאלוג טבעי  המביא לידי ביטוי את ריבוי הקולות המתקיים בעולם היהדות, ומחנך לסובלנות ולקבלת האחר.

המסלול המשותף פועל בשיתוף עם עמותת "צו פיוס".

בשנה"ל תשע"ה תיפתחנה שתי כיתות במסלול זה: כיתה א' וכיתה ב', אשר תלמדנה במקביל לכיתות הממלכתיות הרגילות בשכבות אלה.

פתיחת המסלול  מותנית במספר הנרשמים, בשלב זה הרישום הוא לתושבי השכונה הירוקה בלבד.

כאן ניתן לבצע רישום ראשוני למסלול המשותף ("המשלב").

מועד אחרון לרישום - יום שני, כ"ט באדר ב', תשע"ה, 31/3/14.


בברכה,

                                   עינת פוטרמן                                            רות שרעבי

                                  מנהלת ביה"ס                                    ראש מינהל החינוך