אודותינועינת פוטרמן - מנהלת ביה"ס


ענת כהן ויינשטיין - רכזת ג' - ד'

מריוס הלפרן - סגן המנהלת


ענת חן צברי - רכזת ה' - ו'

רות מדינה - סגנית שניה ורכזת א' - ב'


תאיר שחר - יועצת ביה"ס